Thursday, November 29, 2012

'ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ರಸಾಭಿನಯ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಬಿರ

Wednesday, November 7, 2012

ವಾಮನ ಚರಿತ್ರೆ - ೨೫.೧೨.೨೦೧೨ - ಹತ್ವಾರ್ ಸಭಾಂಗಣ -ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ - ಬೆಂಗಳೂರು

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆಯ  ಹತ್ವಾರ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ   ೨೫-೧೨-೨೦೧೨ ರಂದು   ತಾಳಮದ್ದಲೆ ನೆಯಿದೆ...


 ಪ್ರಸಂಗ ವಾಮನ ಚರಿತ್ರೆ 


ಭಾಗವತ: ಶ್ರೀ ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಬಲಿಪ ಶಿವಶಂಕರ 
ಮದ್ದಲೆ : ಶ್ರೀ ಕುದ್ರೆಕೊಡ್ಲು ರಾಮಮೂರ್ತಿ
 
ಪಾತ್ರವರ್ಗ: 
ಬಲಿ : ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ
ವಾಮನ : ಶ್ರೀ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಭಟ್ ವಿದ್ವಾನ್
ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ: ಶ್ರೀ ಜಬ್ಬಾರ್ ಂ.ಮೊ.
 
: ಧ್ಯಾಹ್ನಂಟ