Tuesday, June 28, 2011

ತಲೆಂಗಳ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ನಿಧನ

ತಲೆಂಗಳ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್  ನಿಧನ


ಅಪ್ರತಿಮ ಚೆಂಡೆ ವಾದಕ ತಲೆಂಗಳ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಇವರು ಕಳೆದ ೨೪ರಂದು ನಿಧನರಾದರು..
ಶ್ರೀಯುತರ ನಿಧನದಿಂದ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು, ಮತ್ತೋರ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಚೆಂಡೆವಾದಕರನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಯುತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ...

http://www.youtube.com/watch?v=obDvL5jrVdY

1 comment: